logotype
image1 image2 image3

Rekrutacja do punktów przedszkolnych

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu ogłasza nabór na rok szkolny 2015/16 dla dzieci 3-4 letnich do punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym Nowakowie, Pilonie, Wilczętach, Dobrym. Do punktu przedszkolnego przyjmowane będą dzieci urodzone w latach 2011-2012. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 4-letnie, w dalszej kolejności dzieci 3-letnie. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą także dzieci 2,5-letnie (urodzone w styczniu i lutym 2013 r.).

Podczas spotkań rozdawane będą karty rekrutacyjne, które należy wypełnić i złożyć w biurze TPD w Elblągu osobiście lub przesłać pocztą na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg – do dnia zakończenia rekrutacji dla danego punktu przedszkolnego.

Spotkanie informacyjne dla rodziców połączone z zapisami dzieci odbędą się:
* dla Punktu Przedszkolnego w Nowakowie (Gmina Elbląg, miejscowości: Nowakowo, Nowakowo Trzecie, Bielnik Drugi, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Nowe Batorowo, Batorowo, Cieplice, Nowotki) - w Zespole Szkół w Nowakowie, 10 kwietnia 2015 r. o godz. 15:45 Termin zakończenia rekrutacji – 21 kwietnia 2015 r.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – 24 kwietnia 2015 r.

* dla Punktu Przedszkolnego w Gronowie Górnym (Gmina Elbląg, miejscowości: Gronowo Górne, Adamowo, Adamowo Osiedle, Bielnik Pierwszy, Czechowo, Helenowo, Janowo, Kazimierzowo, Nowina, Tropy Elbląskie, Władysławowo, Nowe Pole) - w Zespole Szkół w Gronowie Górnym, 9 kwietnia 2015 r. o godz. 16:45 Termin zakończenia rekrutacji – 21 kwietnia 2015 r.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – 24 kwietnia 2015 r.

* dla Punktu Przedszkolnego w Węzinie (Gmina Elbląg, miejscowości: Węzina, Dłużyna, Drużno, Janów, Klepa, Komorowo Żuławskie, Lisów, Nowy Dwór) - w Szkole Podstawowej w Węzinie, 8 kwietnia 2015 r. o godz. 15:45
Termin zakończenia rekrutacji – 21 kwietnia 2015 r.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – 24 kwietnia 2015 r.

* dla Punktu Przedszkolnego w Pilonie (Gmina Elbląg, miejscowości: Pilona, Nowa Pilona, Bogaczewo, Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin, Pasieki, Myślęcin, Weklice) - w Szkole Podstawowej w Pilonie, 13 kwietnia 2015 r. o godz. 15:45 Termin zakończenia rekrutacji – 21 kwietnia 2015 r.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – 24 kwietnia 2015 r.

* dla Punktu Przedszkolnego w Wilczętach (Gmina Wilczęta) - w Gminnej Bibliotece w Wilczętach, 14 kwietnia 2015 r. o godz. 16:15 Termin zakończenia rekrutacji – 24 kwietnia 2015 r.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – 30 kwietnia 2015 r.

* dla Punktu Przedszkolnego w Dobrym (Gmina Godkowo, miejscowości: Dobry, Dąbkowo, Łępno, Krykajny, Podągi, Godkowo, Swędkowo, Piskajny, Szymbory, Skowrony) – w Urzędzie Gminy Godkowo, 14 kwietnia 2015 r. o godz. 17:30
Termin zakończenia rekrutacji – 24 kwietnia 2015 r.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – 30 kwietnia 2015 r.

Informacje o rekrutacji dzieci udzielane są pod numerem telefonu 55 2338210.

Pobierz kartę zgłoszeniową:
- Punkt Przedszkolny w Węzinie
- Punkt Przedszkolny w Gronowie Górnym
- Punkt Przedszkolny w Nowakowie
- Punkt Przedszkolny w Pilonie
- Punkt Przedszkolny w Wilczętach
- Punkt Przedszkolny w Dobrym

2020  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template