logotype
image1 image2 image3

Działacze TPD podsumowali ostatnie 4 lata

b_150_100_16777215_00_images_zarzad_8.jpgW sobotę 21 lutego odbyło się Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu. Działacze organizacji omówili swoje dokonania w latach 2011-2014, które były bardzo obfite
w przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży.

Elbląskie TPD pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na 7 projektów, których celem było upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich powiatu elbląskiego i braniewskiego. Organizacja utworzyła i prowadziła przy współpracy z lokalnymi samorządami 19 punktów przedszkolnych, z których skorzystało 640 dzieci. Dzięki środkom unijnym udało się także zrealizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów 5 szkół podstawowych: w Łęczu, Płoskini, Węzinie, Żurawcu i Godkowie.

Wśród działań organizacji na uwagę zasługuje także podejmowanie interwencji w sytuacji krzywdzenia dzieci oraz udzielanie bezpłatnych porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych
i prowadzenie terapii rodzinnej. Z tej formy pomocy w ostatnich 4 latach skorzystało ponad 1100 osób.

W latach 2011-2014 TPD prowadziło 2 placówki na zlecenie Gminy Miasto Elbląg – Świetlicę Dworcową dla Młodzieży przy Placu Dworcowym oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Łęczyckiej 26.

Na rzecz pomocy dzieciom działali także członkowie kół TPD przy 21 szkołach podstawowych
i gimnazjalnych w Elblągu i okolicznych miejscowościach. Dzięki działalności kół udało się zakupić podręczniki i pomoce szkolne oraz dofinansować posiłki i wyjazdy na wycieczki szkolne na łączną kwotę ponad 65 tysięcy złotych.

Organizacja wspierała także dzieci chore i niepełnosprawne, dofinansowując koszty ich leczenia
i rehabilitacji. Ta forma pomocy możliwa była dzięki podatnikom, którzy podzielili się z TPD swoim 1 %. Obecnie ze środków tych korzystają dzieci z porażeniem dziecięcym, autyzmem i anemią aplastyczną.

Więcej informacji o działalności TPD w latach 2011-2014 w sprawozdaniu - kliknij tutaj

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia „Przyjaciel Dziecka” oraz srebrne i złote odznaki „Zasłużony Działacz TPD”.
Odznakę „Przyjaciel Dziecka” otrzymali:
- za wieloletnią pracę w TPD, zaangażowanie i sukcesy w realizacji programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży: Anna Dmitrzak-Stefańska, Agnieszka Sarbinowska, Urszula Zajko-Olejniczak, Paweł Serocki;
- za wieloletnią działalność społeczną na rzecz dzieci: Danuta Topiłko – przewodnicząca koła TPD przy SP nr 18 w Elblągu oraz Izabela Stryjniak – przewodnicząca koła TPD przy SP nr 21 w Elblągu;
- Małgorzata Kalkowska – za wieloletnią działalność edukacyjną na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym oraz działalność ukierunkowaną na wspieranie edukacji dzieci niepełnosprawnych;
- Krzysztof Szczepański – za finansowe i organizacyjne wspieranie działalności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Elblągu;

Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz TPD” otrzymali:
- za wieloletnią pracę społeczną w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem oraz organizacji wsparcia dla dzieci i rodzin: Jolanta Wielońska – przewodnicząca koła TPD przy Gimnazjum nr 2
w Elblągu, Teresa Ostrowska – przewodnicząca koła TPD przy SP nr 4 w Elblągu, Danuta Sawicka-Pasgrat – przewodnicząca koła TPD przy SP nr 6 w Elblągu;
- Romuald Januszewicz – za wieloletnią pracę w TPD, realizacje programów profilaktycznych dla dzieci z trudnych środowisk wychowawczych;

Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz TPD” otrzymali:
- za wieloletnią pracę społeczną w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem oraz organizacji wsparcia dla dzieci i rodzin: Ewa Bieniok – przewodnicząca koła TPD przy SP nr 12 w Elblągu, Tatiana Karwacka – przewodnicząca koła TPD przy SP nr 25 w Elblągu, Barbara Krajnik – przewodnicząca koła TPD przy SP w Żurawcu.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów wybrano nowy zarząd TPD. Prezesem stowarzyszenia na kadencję przypadającą na lata 2015 - 2018 wybrana została Anna Wrońska, pedagog, od wielu lat członkini zarządu organizacji.

W skład zarządu weszli także: Maria Palicka (wiceprezes), Łukasz Dembiński (sekretarz), Marianna Urbańska (skarbnik) i członkowie Michał Tatarek, Krystyna Migacz, Tatiana Karwacka, Barbara Krajnik, Krystyna Gruszczyńska.

Do Komisji Rewizyjnej wybrane zostały: Ewa Bieniok (przewodnicząca) oraz członkinie Danuta Sawicka-Pasgrat i Teresa Ostrowska.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1  

2020  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template