logotype
image1 image2 image3

Dzięki TPD poznawali, badali i opisywali świat

b_150_100_16777215_00_images_sanz_13.jpgW jaki sposób można zamrozić powietrze? Gdzie pracują ptaki? Jak obsługiwać robota? Na tego typu pytania szukali odpowiedzi uczestnicy projektu "Szkolna Akademia Nauki – poznajemy, badamy, opisujemy świat", realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu.

Przez 2 lata uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych w Płoskini i Łęczu korzystali z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Były wśród nich m.in. warsztaty z nauk ścisłych, językowo-dziennikarskie i przyrodniczo-ekologiczne. Te spotkania z nauką były bardzo atrakcyjne dla dzieci.
- Popularność warsztatów wynikała między innymi z tego, że tematyka zajęć bardzo często wykraczała poza program lekcji szkolnych - wyjaśnia Urszula Zajko-Olejniczak, kierownik projektu. – Staraliśmy się także, aby forma ich prowadzenia była interesująca i atrakcyjna dla dzieci, inna niż typowo lekcyjna - dodaje.
Słuchacze Akademii przeprowadzali eksperymenty, poszukiwali informacji, mierzyli i liczyli, uczyli się wyciągania wniosków oraz prezentowania wyników swojej pracy. To wszystko odbywało się przy maksymalnym zaangażowaniu dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy. Przyniosło to dobre efekty.
Jak podkreśla Łukasz Dembiński, autor projektu, jednym z założeń warsztatów było pokazanie uczniom, że nauka jest przyjemna, a poznawanie świata może być dobrą zabawą. - Nauka
w radosnej atmosferze przy dużym zaangażowaniu i zaciekawieniu uczniów przynosi bardzo dobre rezultaty. Tak jest skonstruowany nasz mózg, że lepiej się uczy, kiedy proces nauki jest przyjemny, a formy pracy wymagają dużego zaangażowania w to, co się dzieje na zajęciach - tłumaczy pomysłodawca przedsięwzięcia.
Zaciekawieniu uczniów sprzyjały atrakcyjne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, o jaki wzbogaciły się szkoły biorące udział w projekcie. Dzięki nim dzieci bawiły się w ortograffiti na tablicach multimedialnych, fotografowały przyrodę, składały szkielet człowieka, zamrażały azotem, konstruowały układ słoneczny. Wszystko to dało nauczycielom możliwość organizacji zajęć ze znacznym odejściem od podręcznikowego nauczania na rzecz praktycznego poznawania nowych zagadnień przez dzieci.
Istotnym elementem projektu był także dwuletni cykl warsztatów psychoedukacyjnych, podczas których uczniowie poznali techniki skutecznego uczenia się, zapamiętywania, czytania ze zrozumieniem. Uczyli się także, w jaki sposób ze sobą współpracować, rozmawiać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe.
Najatrakcyjniejsze dla uczniów okazały się wyjazdy edukacyjne. Słuchacze Akademii wzięli udział
w warsztatach między innymi w redakcjach gazety i telewizji, teatrze, stacji meteorologicznej, planetarium oraz parkach technologicznych w Elblągu i Gdańsku. Projekt dał też dzieciom możliwość wyjazdu do Trójmiasta na kolonię z programem edukacyjnym. Koloniści uczestniczyli tam w wielu wakacyjnych lekcjach, które zrealizowano m.in. przy współpracy z Centrum Hewelianum, Ośrodkiem Kultury Morskiej, Akwarium Gdyńskim, Narodowym Muzeum Morskim oraz ogrodami botanicznym
i zoologicznym.
Ewa Murawska, dyrektor Zespołu Szkół w Płoskini, podsumowując realizację projektu, podkreśla korzystny wpływ zajęć na dzieci. - Uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności. Wzrosła także ich aktywność na lekcjach, umiejętniej potrafią wyrażać własne emocje. Stali się bardziej asertywni i odważniejsi w prezentowaniu własnych poglądów - zauważa pani dyrektor.
Zbigniew Kęska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęczu, zwraca uwagę, że realizacja projektu była jednym z czynników poprawiających wyniki uczniów na sprawdzianie szóstoklasistów. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z projektu. Nasza szkoła wzbogaciła się o nowe doświadczenia i sprzęt, który będzie wykorzystywany na lekcjach w kolejnych latach - zapewnia pan dyrektor.
Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu, jakie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Elblągu zdobyło ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   

2020  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  globbersthemes joomla template